HISTÓRIA

1947

Po úspešnej náborovej akcii 2. februára 1947 bolo jednomyseľne odhlasované založenie rezbárskeho družstva s názvom Javorina, umeleckopriemyselné výrobné družstvo s ručením obmedzeným v Spišskej Belej. Jeho predsedom sa stal Michal Griger. Neskôr sa predsedom družstva stal Vojtech Čauder (1959 až 1972). V tomto období Javorina postupne svoju výrobu zamerala aj na opakované stolárske výrobky.

1972

V štvrtom štvrťroku 1972 sa po priestorových ťažkostiach začala výroba v novovybudovanom základnom závode. Za predsedu bol zvolený Peter Fronko. Dostavili sa prvé výsledky družstva a rozšírila sa členská základňa.

1982

Sortiment sa postupne zameral na výrobu interiérov, rustikálneho nábytku na zákazku a rentabilných výrobkov, o ktoré bol záujem a ktoré si zachovali umelecko-remeselný charakter. V tom čase vykonával funkciu predsedu družstva Pavol Sabol (zvolený 3. apríla 1982).

1998

Družstvo postupne nadväzovalo nové kontakty tak so súkromnými predajňami nábytku, ako aj so štátnym obchodom. Zároveň si otvorilo vlastnú predajňu v Poprade. Rok 1992 sa niesol v znamení transformácie družstevníctva a rok 1993 bol poznačený nestabilitou trhu. Družstvo preto naďalej hľadalo možnosti realizovania sa v zahraničí. V roku 1998 prijalo za svojho člena spoločnosť so zahraničnou účasťou Naarden Traco, s. r. o., čo družstvu umožnilo uchytiť sa na zahraničnom trhu.

1999

V roku 1999 bol za predsedu družstva zvolený Leo Čellár, ktorý vedie 14-členné družstvo doteraz.

2018

Dnešné výrobné družstvo Javorina je transformovanou a vitálnou spoločnosťou. Jej výrobný program sa plne sústreďuje na výrobu nábytku z dubového a orechového masívneho dreva s prírodnou povrchovou úpravou. Za posledné roky výrobky Javoriny získali uznanie i ocenenia na mnohých výstavách. Družstvo získalo pri príležitosti 60. výročia svojho založenia Cenu Samuela Jurkoviča za dosahovanie mimoriadnych úspechov na poli družstevného podnikania.

2019

V roku 2019 prevzal vedenie výrobného družstva Slavomír Alžbetkin. Javorina v danom roku sa stala súčasťou skupiny Premium Design Group, ktorá je silnou značkou na poli vyššieho a luxusného segmentu interiérového dizajnu. V rokoch 2018 - 2020 sa k priestorom v Poprade a Bratislave pridali tri nové reprezentatívne showroomy v Prahe, Košiciach a v Brne.

Pre profesionálov

Vyberte si obľúbený produkt pre vaše projekty

3D modely

Predajné miesta

Ak chcete vidieť našu prácu na vlastné oči, pozrite si, kde to máte najbližšie

Chcem navštíviť

Kontakty

Máte na nás otázku? Opýtajte sa

Chcem kontaktovať

Internetová stránka javorina.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.