HISTÓRIA

1947

Po úspešnej náborovej akcii 2. februára 1947 bolo jednomyseľne odhlasované založenie rezbárskeho družstva s názvom Javorina, umeleckopriemyselné výrobné družstvo s ručením obmedzeným v Spišskej Belej. Jeho predsedom sa stal Michal Griger. Neskôr sa predsedom družstva stal Vojtech Čauder (1959 až 1972). V tomto období Javorina postupne svoju výrobu zamerala aj na opakované stolárske výrobky.

1972

V štvrtom štvrťroku 1972 sa po priestorových ťažkostiach začala výroba v novovybudovanom základnom závode. Za predsedu bol zvolený Peter Fronko. Dostavili sa prvé výsledky družstva a rozšírila sa členská základňa.

1982

Sortiment sa postupne zameral na výrobu interiérov, rustikálneho nábytku na zákazku a rentabilných výrobkov, o ktoré bol záujem a ktoré si zachovali umelecko-remeselný charakter. V tom čase vykonával funkciu predsedu družstva Pavol Sabol (zvolený 3. apríla 1982).

1998

Družstvo postupne nadväzovalo nové kontakty tak so súkromnými predajňami nábytku, ako aj so štátnym obchodom. Zároveň si otvorilo vlastnú predajňu v Poprade. Rok 1992 sa niesol v znamení transformácie družstevníctva a rok 1993 bol poznačený nestabilitou trhu. Družstvo preto naďalej hľadalo možnosti realizovania sa v zahraničí. V roku 1998 prijalo za svojho člena spoločnosť so zahraničnou účasťou Naarden Traco, s. r. o., čo družstvu umožnilo uchytiť sa na zahraničnom trhu.

1999

V roku 1999 bol za predsedu družstva zvolený Leo Čellár, výrobný sortiment sa postupne zmenil na výhradne nábytok z Dubového masívu, prevažne pre exportný západoeurópsky trh. Kolekcia vlastných výrobkov pod značkou Javorina získava viaceré ocenenia a brand Javorina sa výrazne etabluje na domácom i Európskom trhu s nábytkom.

2016

Výrobné družstvo Javorina preberá nový majiteľ a jednoznačne definuje svoje smerovanie vo výrobe i v obchode. Jej výrobný program sa plne sústreďuje na výrobu nábytku z dubového a orechového masívneho dreva s prírodnou povrchovou úpravou. Zriadenie nových showroomov posúva Javorinu do vyššej, prémiovej triedy. V spolupráci s renomovanými dizajnérmi vytvára novú kolekciu moderného dizajnu pre náročného klienta.

2018

Javorina sa stáva súčasťou skupiny PDG, ktorá pôsobí v Českej Republike na poli vyššieho a luxusného segmentu interiérového dizajnu. K dvom showroomom v Poprade a Bratislave pribúdajú tri nové reprezentatívne showroomy v Prahe, Košiciach a v Brne. Javorina dosahuje pozitívny ekonomický rast a postupne navyšuje výrobné kapacity i obchodné aktivity i mimo domáceho trhu.

2022

Do Javoriny vstupuje nový investor Petr Rokůsek. So zámerom adaptovať spoločnosť novým trhovým podmienkam prináša nové riešenia, výrazne posilňuje vývoj a inovatívu, technologické zabezpečenie výroby i obchodné nastavenia.

Pre profesionálov

Vyberte si obľúbený produkt pre vaše projekty

3D modely

Predajné miesta

Ak chcete vidieť našu prácu na vlastné oči, pozrite si, kde to máte najbližšie

Chcem navštíviť

Kontakty

Máte na nás otázku? Opýtajte sa

Chcem kontaktovať

Internetová stránka javorina.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.