Javorina v.d.

JAVORINA

So svojou 70-ročnou tradíciou a desiatkami kvalifikovaných pracovníkov patrí Javorina k najvýznamnejším výrobcom masívneho dubového nábytku v strednej Európe.

Dubové drevo zo slovenských lesov sa tu klasickými stolárskymi postupmi pretvára na kvalitný moderný nábytok vyvážaný do mnohých krajín Európy (Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, Dánsko, Taliansko a ČR).

Počas celého technologického procesu výroby - od vlastného sušenia s prísnou kontrolou vlhkosti dreva, cez všetky ďalšie operácie spracovania až po povrchovú úpravu je kladený dôraz na zachovanie prírodného charakteru a vysokej kvality našich výrobkov.

Viac informácií
DUB

Európsky dub (Quercus sp.) je dlhodobo používaný všade tam, kde je požadovaná trvácnosť, odolnosť voči vonkajším podmienkam a harmonická štruktúra výsledného výrobku. Výrobky z dubu dôstojne stárnu a majú predpoklad byť rovnako majestátne ako strom samotný. Niektoré dubové stromy sa dožijú viac ako tisíc rokov

ORECH

Orech čierny (Juglans nigra, americký orech) pochádza pôvodne  zo Severnej Ameriky a aj dnes sa tam nachádza v najväčšom množstve. Jeho tvrdé drevo je pokladané za veľmi cenné, extravagantné a noblesné, s výraznou štruktúrou a farebnou harmóniou. Nábytok vyrobený z amerického orecha patri do kategórie luxusných výrobkov.

+ Materiály
GPS FOREST


V mene každého zákazníka vysadíme mladý dubový stromček v novozaloženom poraste na východnom Slovensku. Takto každý náš zákazník priamo prispeje k obnoviteľnosti našich prírodných zdrojov.