Masívny dubový nábytok

Javorina v.d.

JAVORINA

So svojou 70-ročnou tradíciou a desiatkami kvalifikovaných pracovníkov patrí Javorina k najvýznamnejším výrobcom masívneho dubového nábytku v strednej Európe.

Dubové drevo zo slovenských lesov sa tu klasickými stolárskymi postupmi pretvára na kvalitný moderný nábytok vyvážaný do mnohých krajín Európy (Holandsko, Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Švédsko, Dánsko, Taliansko a ČR).

Počas celého technologického procesu výroby - od vlastného sušenia s prísnou kontrolou vlhkosti dreva, cez všetky ďalšie operácie spracovania až po povrchovú úpravu je kladený dôraz na zachovanie prírodného charakteru a vysokej kvality našich výrobkov.

Viac informácií
DUB

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis a vvute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pvroident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

ORECH

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis a vvute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non pvroident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi ing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

+ Materiály
GPS FOREST


V mene každého zákazníka vysadíme mladý dubový stromček v novozaloženom poraste na východnom Slovensku. Takto každý náš zákazník priamo prispeje k obnoviteľnosti našich prírodných zdrojov.