Javorina - masívny dubový nábytok

Javorina, v.d., Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, tel. 052 45 81 660, fax 052 45 81 661, info@javorina.sk
Podniková predajňa ZOC MAX, Poprad, tel. 052 78 91 991, fax 052 78 91 993, predajna@javorina.sk